Varem ei võetud poliisi kaardilt ja esilehelt lõppevate poliiside alt pikenduspakkumist tehes kaasa kõiki katteid ja korrektseid omavastutusi. Seoses sellega oleme kasko, kodu ja reisi pikenduste loogika üle vaadanud ja seda muutnud.

Salvestame alates 16.09.2020 maha kõik pakkumisel olevad katted poliisi katte alla ja kasutame seal olevat infot poliiside pikendamisel. Kui poliisi kehtivuse ajal muutuvad poliisil katted või objektid, siis kajastuvad tehtud muudatused ka pikenduspakkumistel.

Uus loogika:

  • Kõik pakkumised, mis on tehtud alates 16.09.2020 kell 15:15, nende pikenduspakkumised tulevad eelmise pakkumise katetega ja arvestavad vahepeal poliisi kaardil katete all tehtud muudatusi.

  • Kõik olemasolevad poliisid pikendatakse sama loogika järgi, aga kuna me ei saa juba tehtud poliisidel katteid üle kirjutada, siis tuleb endiselt üle kontrollida kõik pakkumised ja nendel olevad katted. Aasta möödudes peaks olema suuremal osal pikendustel ring täis ning siis ei tohiks enam valede katetega pakkumisi tekkida.

  • Olemasolevatel poliisidel saab soovi korral katted enne pikenduspakkumise tegemist korrektseks muuta (ilmselt on mõeldav väikeste mahtude juures), vajutades muuda katteid tekivad vaatesse kõik pakkumisel olevad väljad ning need on võimalik ära täita. Kui see on tehtud, siis kasutatakse pikenduspakkumise koostamisel sisestatud andmeid.

  • Kui Insly pakkumise vormil on rippmenüü väärtused vahepeal muutunud, siis kuvatakse kasutajale sellekohane teade sisemise info väljal nt „Valitud väärtust 320 ei pakuta enam väljale Pagasikindlustus“.

Selleks, et poliisi all olevat katte infot oleks võimalik korrektselt kasutada (poliisid, millel ei ole seost eelmise pakkumisega):

1.Lisasime poliisi sisestades Insly omavastutuse väärtuste rippmenüüd, mille all on ka vabatekstiväli, kuhu saab soovi korral sisestada täpse omavastutuse summa, aga seda pikenduspakkumist tehes arvesse ei võeta ja kasutatakse Insly rippmenüüst tehtud valikut (kohustuslik väli).

2. Koduse vara ja vastutuskindlustuse sisestatud väärtusi varem pikenduspakkumist tehes ei kasutatud. Selleks, et saaksime neid kasutada, peab edaspidi tegema valiku, kas kate on olemas või mitte. Vaikimisi on „Ei“, kui teha valik „Jah“, avanevad kõik tuttavad koduse vara/vastutuskindlustuse väljad ning nendesse sisestatud väärtuseid arvestatakse pikenduspakkumisel (ka siis kui sinna midagi juurde ei lisata ega muudeta, siis kasutatakse vaikimisi väärtusi).

3. Objekti alla on võimalik nüüd lisada ka Kindlustussumma ja Kindlustusväärtus. Kui need on objekti alla lisatud, siis kasutatakse neid pikenduspakkumise tegemisel.

4. Kasko ja reisi puhul lisasime katte alla kõik katted, mis on pakkumisel. Need on täidetud vaikeväärtustega (samad, mis pakkumisel) ja kui neid ei muudeta, siis tehakse pikenduspakkumine nende vaikeväärtuste alusel, kui neid muuta, siis kasutakse valitud/sisestatud väärtusi.

NB! Kasko poliisi sisestades soovitame kõigepealt valida korrektne sõiduki tüüp (sõidu-, pakiauto vms), siis avanevad üleval konkreetse sõiduki tüübiga seotud katted. Kui see valik teha peale katete valimist, siis muutuvad ülevalpool olevad katted peale sõiduki tüübi valimist.

Did this answer your question?