Käesolev juhend kirjeldab maaklerite omatoodete seadistamist ning haldamist Inslys.

Palun pane tähele, et maakleri omatooted ei ole seotud seltsi aruannetega ning neid ei ole võimalik kasutada seltsi toodete müümiseks!

Lühiülevaate saamiseks soovitame vaadata 5-minutilist tutvustusvideot:

Omatoodete ülesseadmine

Seadistamine Inslys

Et maaklerite omatooteid klientidele pakkuda, on vaja need esmalt programmi lisada. Omatoodete ülesseadmise jaoks on süsteemihalduses loodud sektsioon "Omatooted", mis on leitav "Tooted ja objektid" alammenüüst".

Iga omatoote lisamiseks on vajalik täita järgmised väljad:

1. Omatoote aktiveerimine. Sisestatava omatoote aktiveerimiseks peab vastava sätte märkima “Jah”.

2. Omatoote nime lisamine. Nimetus, mida kasutatakse edaspidiselt süsteemis sisestatava omatoote kirjeldamiseks (kohustuslik väli).

Palun pane tähele, et kui muuta mingil hetkel omatoote nime, siis muutub nimi ka kõikides aruannetes ning ka varem müüdud omatoodete puhul.

3. Osamakse kirjeldus arvel. Kirjeldus, mida kasutatakse arvel osamakse kirjeldusena (kohustuslik väli).

4. Toote summa kuvamine osamaksel. Määratleb, kas toote osamakse summa on peidetud kindlustusmakse sisse või kuvatakse arvel eraldi reana.

Kui tehakse valik, kuvada osamakse koos põhimaksega, saab avaneb lisavalik Toote info kuvamine seltsi osamakse all, millega saab lisaks valida, kas arvele ei kuvata üldse omatoote infot (on täiesti peidetud) või kuvatakse omatoote info ilma summata.

5. Määratud kindlustusliigid. Määratleb, millistele kindlustusliikidele toode rakendatakse. Valida tuleb kõik liigid, millele soovitakse toodet pakkuda.

6. Määratud kindlustusliikide vaikimisi summad. Summad, mida kuvatakse valitud kindlustusliikide pakkumistele.

  • Liikluskindlustuse puhul on võimalik valida, kas sisestatud summat arvestatakse kui aastamakset, mida jagatakse liikluse perioodide vahel (valides "jah") või lisatakse sisestatud summa täies mahus kindlustusmaksele (kui jätta linnuke märkimata).

7. Toote eest tasumine. Määratleb, kas toote maksumus arveldatakse esimese osamaksega korraga või jagatakse omatoote summa seltsi osamaksete vahel.

8. Pakkumisel vaikimisi eelvalitud. Määratleb, kas toode on igal pakkumisel vaikimisi eelvalitud või tuleb see eraldi linnukesega aktiivseks märkida.

9. E-pakkumisel vaikimisi eelvalitud. Määratleb, kas toode on igal e-pakkumisel vaikimisi eelvalitud või tuleb see eraldi linnukesega aktiivseks märkida. PS! Kui toode ei ole pakkumisel valitud, ei jõua see ka e-pakkumisele ning siin valitud "vaikimisi eelvalitud" ei kehti.

10. Hinna kuvamine pakkumise dokumendil. Toote kirjelduse tekstis - kasutades kohaviita price_list, vahetatakse tekstis kohaviit omatoote hinnaga. Sisaldub lõpphinnas - hind lisatakse seltsi pakutud hinnale ning võrdlustabelis eraldi reana omatoodet ei kuvata. Hind võrdlustabelis - hind kuvatakse võrdlustabelis eraldi reana.

11. Toote kirjeldus pakkumise dokumendil. Omatoote kirjeldus, mida kuvatakse pakkumise dokumendil. Kasutades kohaviita price_list, kuvatakse selle asemele omatoote summat. PS! Palume teksti mujalt mitte antud välja kopeerida, vaid see otse sisestada, et tekst pakkumisel visuaalselt korrektselt kuvaks.

12. Toote kirjeldus e-pakkumisel. Omatoote kirjeldus, mida kuvatakse e-pakkumisel.

Pane tähele: maksimaalselt on võimalik süsteemi lisada 5 omatoodet. Lisatud omatooteid on võimalik muuta, kuid kustutada neid võimalik ei ole!

Muutes olemasolevaid omatooteid, palun arvesta, et toote kirjeldused pakkumise dokumendil ja e-pakkumisel rakenduvad koheselt ka pooleliolevatele pakkumistele. Muud seaded rakenduvad uue pakkumise loomisel, olemasolevast pakkumisest koopiat tehes või poliisi pikendades.

Müügikanalite põhine seadistus

Partnermüügikanalite puhul on võimalus valida, kas omatooted kanalile rakenduvad või mitte. Tavaliste müügikanalite puhul võimalust omatooteid mitte rakendada ei ole.

Juhul, kui pakkumisel valitakse partnermüügikanal, kellel omatooted lubatud ei ole, kuvatakse omatooteid mitteaktiivsena ning omatooteid kliendile pakkuda võimalik ei ole. Kui pakkumisel muuta müügikanal tavaliseks või partnermüügikanaliks, kus omatooted on lubatud, muutuvad omatooted ka tagasi aktiivseks.

Omatooted pakkumisel

Kliendipõhine omatoodete väljalülitamine liikluse automaatpikendustel

Kliendipõhiselt on võimalik omatooted välja lülitada vaid liikluse automaatpikenduste puhul. Valik on võimalik teha kliendikaardil vastavasse lahtrisse linnuke lisades. Linnukese lisamisel on kliendile pakkumisele omatoodete lisamine välja lülitatud ning linnukese puudumisel rakenduvad omatooted endiselt ka liikluskindlustuse automaatpikendustele. Vaikimisi süsteemi poolt linnukest lisatud ei ole:

Omatooted võrdlustabelis

Võrdlustabelisse jõuavad omatooted, mis on "Omatooted" sektsioonis märgitud aktiivseks ning millele vastav kindlustusliik on valitud (näiteks "kohustuslik liikluskindlustus").

Võrdlustabelis on omatoode linnutatud, kui eelnevalt on see süsteemihalduses märgitud "Pakkumisel vaikimisi eelvalitud". Võrdlustabelis kuvatavad omatoodete summad tulenevad samuti "Omatooted" sektsioonis määratud "vaikimisi summa" väärtusest.

Omatoodete summasid on võimalik pakkumisel käsitsi muuta (juhul, kui ettevõtte superviisori õigustega kasutaja on selleks töötajale õiguse andnud).

Omatooted pakkumise dokumendil

Omatoote kirjeldust, mis on sisestatud süsteemihalduses "Omatoode" sektsioonis vastava omatoote "Toote kirjeldus pakkumise dokumendil" lahtrisse, kuvatakse dokumendis hinnavõrdluse tabeli all.

Pakkumise dokumendil kuvatakse omatoodete hindu vastavalt loogikale, mis on seadistatud "Omatoode" sektsioonis "Hinna kuvamine pakkumise dokumendil".

Toote kirjelduse tekstis - kasutades kohaviita price_list, vahetatakse tekstis kohaviit omatoote hinnaga ning selle ette kuvatakse ka vastavat seltsi. Kui pakkumisel on valitud mitu seltsi, siis kuvatakse omatoote hind kõigi seltside puhul eraldi.

Sisaldub lõpphinnas - hind lisatakse seltsi pakutud hinnale ning pakkumise dokumendi võrdlustabelis eraldi reana omatoodet ei kuvata.

Hind võrdlustabelis - hind kuvatakse pakkumise dokumendi võrdlustabelis eraldi reana.

Omatooted e-pakkumisel

Omatooted kuvatakse e-pakkumisel, kui need on eelvalitud pakkumisel ning eelvalitud on need e-pakkumisel juhul, kui need on "Omatooted" sektsioonis märgitud "E-pakkumisel vaikimisi eelvalitud".

Klient saab omatooteid linnutades kas valida või valiku eemaldada ning hinnad muutuvad e-pakkumisel vastavalt ehk klient näeb e-pakkumisel seltsi makse all lõpphinda koos valitud omatoodetega.

Pakkumiste aktsepteerimine

Pakkumiste aktsepteerimisel läbi e-pakkumise kuvatakse aktsepti all omatooteid, mis klient e-pakkumisel valis.

Pakkumiste käsitsi aktsepteerimisel saab maakler valida, milliseid omatooteid klient soovib.

Juba tehtud omatoote valikuid on võimalik "Muuda aktsepti" alt muuta.

Omatooted poliisil

Omatooteid kuvatakse poliisi kaardil sektsioonides "Ülevaade" - "Tulu", "Kate", "Maksegraafik" ning poliisi dokumendil.

Maksegraafikus kuvatakse omatooteid vastavalt "Omatoode" sektsioonis valitule - kas toote maksumus arveldatakse esimese osamaksega või jagatakse see osamaksete vahel. Liikudes hiirega hoiupõrsa ikoonile näete, millise maaklertasu tüübiga (omatootega) on tegemist.

Omatooted arvel

Arve loomisel on võimalik valida, kas maakleritasu ning omatooted on arvel kuvatud eraldi ridadena või on need peidetud põhimakse sisse. Vaikimisi on linnutatud omatooted vastavalt sellele, mis on valitud "Omatoode" sektsioonis "Toote osamakse kuvamine". Kui arve loomisel valida "peida omatoode", mõeldakse selle all hinna omatoote hinna peitmist ning eelseadistusi omatoote info kuvamise osas üle ei kirjutata.

Näite puhul on valitud, et maakleritasu sisalduks põhimakses ning eraldi real ei kuvataks. Mõlemad valikus olevad omatooted on vastavalt valitule arvel eraldi reana välja toodud.

Omatooted aruannetes

Omatooted kajastuvad järgmistes aruannetes sama loogika alusel nagu maaklertasud:

  • Pikenduste aruanne

  • Müügi koondaruanne

  • Detailne müügiaruanne

  • Rahavoogude aruanne

  • Arveldamata osamaksed

  • Tulevaste perioodide tulu: ülevaade

  • Tulevaste perioodide tulu: detailne aruanne

Maakleri omatooted ei kajastu FI aruandes!

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?