Käesolev juhend kirjeldab maakleritasude seadistamist ning haldamist Inslys.

Maakleritasude ülesseadistamine

Pakkumiste maaklertasude seadistamine

Et maaklertasusid Inslys rakendada, tuleb need esmalt programmi lisada. Maakleritasude ülesseadmise jaoks on süsteemihalduses loodud sektsioon "Pakkumiste maaklertasud", kuhu saab lisada kõikide seltside toodetele, millele soovitakse maaklertasu rakendada, soovitud %-d. Igale tootele tuleb lisada tuleb ka minimaalne summa, mis alati rakendub. Maakleritasu arvutatakse pakkumisel poliisi preemiale juurde ning kui protsendid ja minimaalsed summad on lisatud, siis rakenduvad maaklertasud alates järgmise pakkumise tegemisest.

Näiteks on lisatud 1%, minimaalsed summad 1€ ja arvutatud %-ga tuleb summaks 0,50€, siis pakkumisele lisatakse 1€ ehk minimaalne määratud summa. Kui soovitakse näiteks igale pakkumisele lisada konkreetne summa, siis soovitame määrata protsentideks 0,00000001% ja määrata soovitud summa minimaalseks summaks.

Maakleritasude seaded

Maakleritasude spetsiifilised seaded on võimalik määrata süsteemihalduses "Pakkumised" - "Maakleritasude seaded" sektsioonis.

Seadete all on võimalik sisestada vaikimisi maakleritasu kirjeldus (nt "Administreerimistasu", mida kuvatakse arvete PDF dokumentidel (sisestatud kirjeldust ei kasutata If-i puhul, If-i puhul jääb arvele kirjelduseks "Maakleritasu").

Lisaks on võimalik märkida, kas soovitakse maakleritasu summa arveldada koos seltsi esimese osamaksega (tulemus näitena järgneval pildil) või jagada maakleritasu summa kõigi osamaksete vahel (tehtud valikut ei arvestata If-i puhul, If-i puhul jagatakse lisatud maakleritasu ka tulevikus kõikide osamaksete vahel).

Maakleritasuosamaksete liigid

Poliisi seadete all on võimalik lubada erinevate maakleritasumaksete kategooriad, mille järel saab lisada süsteemi erinevaid maakleritasude liike.

Siin tuleks meeles pidada, et kindlasti ei tohi märkida, et maakleritasud jagatakse vahendustasuna (seda nii "Poliisi seaded" all kui "Maaklertasuosamaksete liigid" all, mis tekib eraldi seadena süsteemihaldusesse siis, kui "Poliisi seaded" all on tehtud linnuke „Maakleritasumaksete kategooriad“ ette), see ajab kõik aruanded ja arveldused segamini.

Maaklertasuosamaksete liike saab süsteemi lisada vastava sektsiooni alt "Poliisid" - "Maaklertasuosamaksete liigid":

Kategooriaid on mõistlik kasutada siis, kui soovite lisaks maaklertasule lisada maksegraafikusse käsitsi muid maakleritasu osamakseid: näiteks katkestustasu, administreerimistasu vms teenustasu, mida soovite aruannetes eristada.

Kui "Maakleritasumaksete kategooriad" on muudetud aktiivseks, siis tuleb kindlasti kohe lisada ka üks kategooria.

Maakleritasu kuvamine arvel

"Arvete seaded" sektsioonis süsteemihalduses on võimalik määrata, kas maakleritasude summad on arvel kuvatud eraldi reana või on need nö peidetud seltsi makse sisse. Seda saab muuta seade „Luba maaklertasu kuvamine arvel“ alt lisades/eemaldades linnukese.

Automaatselt on määratud nii, et maaklertasu kuvatakse arvel seltsi maksest eraldi, seega kuvatakse seda kliendile eraldi real, mitte ainult arve kogusummas.

Lisaks on võimalik maakleritasu summa kuvamist arvel seadistada arve loomisel, lisades või eemaldades linnuke, mida kuvatakse arve loomisel vastavalt eelseadistatule:

Pakkumiste seaded

Pakkumiste seadete alt saab iga kindlustusliigi puhul määrata, kas maaklertasud on pakkumise PDF dokumendil kuvatud tabelina, tekstina või ei ole kuvatud.

Valides maaklertasude kuvamine tekstina tekib "Pakkumiste tekstid" alla täiendav vabatekstiväli.

Kui soovite kuvada pakkumisel süsteemihaldusesse lisatud %-lisi väärtusi, siis saab kasutada selleks kohaviitasid, igal kindlustusliigil on eraldi kohaviit.

Liiklus - mtpl_brokerfee_list

Kasko - casco_brokerfee_list

Kodu - home_brokerfee_list
Reis - travel_brokerfee_list

CPM - cpm_brokerfee_list

Valides maaklertasude kuvamine tabelina kuvatakse lisatud maaklertasu %-d kindlustusmaksete tabeli alla.

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?