Sertifikaatide ülesseadistamine

Sertifikaatide seadistamine

Et maakleri enda logo ning sisuga sertifikaate maakleri poolt kliendile või pangale/liisingettevõttele väljastada, tuleb see võimalus esmalt Insly programmis sisse lülitada. Maakleri sertifikaatide ülesseadmise jaoks on süsteemihalduses loodud sektsioon "Maakleri sertifikaadid". Funktsionaalsuse sisselülitamisel rakendub maakleri sertifikaatide loomise võimalus korraga järgmistele toodetele: liikluskindlustus, kaskokindlustus, kodukindlustus ning reisikindlustus.

Sertifikaatide üldised seaded

Maakleri sertifikaatide seaded on võimalik määrata süsteemihalduses "Dokumendiseaded" - "Maakleri sertifikaadid" sektsioonis.

  • Maakleri omatoote hind sertifikaadil - võimaldab valida, kas omatoote hinda ega kirjeldust ei kuvata maakleri sertifikaadil üldse, hinda ja kirjeldust kuvatakse põhimaksest eraldi või arvestatakse omatoote hind põhimakses ning kirjeldust kuvatakse ilma hinnata eraldi real. PS! Pangale genereeritaval sertifikaadil makse infot ei kuvata.

  • Maakleritasu hind sertifikaadil - võimaldab valida, kas maakleritasu hinda ega kirjeldust ei kuvata maakleri sertifikaadil üldse, hinda ja kirjeldust kuvatakse põhimaksest eraldi või arvestatakse maakleritasu hind põhimakses ning kirjeldust ei kuvata. PS! Pangale genereeritaval sertifikaadil makse infot ei kuvata.

  • Sertifikaadi genereerimine - võimaldab valida, kas sertifikaadi genereerimine on välja lülitatud (ei ole võimalik üldse sertifikaate genereerida), on sisselülitatud (ei genereeru automaatselt poliisi sõlmimisel, vaid eraldi poliisi kaardil olevale sertifikaadi genereerimise nupule vajutades) või genereerub sertifikaat automaatselt poliisi sõlmimisel. PS! Automaatne genereerimine rakendub vaid sertifikaadi loomisel kliendile, pangale/liisingettevõttele on võimalik sertifikaat luua eraldi nupule vajutades, kui sertifikaadi genereerimine on sisse lülitatud.

Sertifikaatide tootepõhised tekstid

Sertifikaatidele on võimalik igal maakleril luua toote- või maakleripõhised tekstid, mis vastava toote sertifikaadile ilmuvad.

Kokku on võimalik täita neli tekstisektsiooni, mis eristatakse pealkirjadega ning mille alla on võimalik luua endale sobiv sisu. Tekste kuvatakse genereeritaval sertifikaadil kahjukäsitluse sektsiooni all.

Tekstidesse on võimalik lisada ka seltsipõhised kohaviidad. Kohaviitade väärtused tulenevad kahjukäsitluse sektsioonist (loe allpool).

Seltside kahjukäsitluse andmed

Süsteemihalduses "Seltside kahjukäsitluse kontaktid" sektsiooni saab sisestada iga seltsi kahjuabi kontaktandmed, mida kuvatakse sertifikaadil kahjukäsitluse sektsioonis.

Kahjuabi kontaktid on Insly poolt eeltäidetud seltside puhul, millele on võimalik automaatselt hindu arvutada ning kui neid muuta, muutuvad need ka sertifikaadil.

Kui soovite kuvada kahjuabi kontaktide sektsioonis olevaid andmeid ka enda loodavates sertifikaadi tekstides, tuleks tekstidesse lisada vastava kahjuabi kontakti sulgudes olev kohaviide. Näiteks kui soovite tekstis konkreetses kohas kuvada seltsi üldist aadressi, tuleks teksti lisada kohaviide "insurer.general_address":

Kahjuabi email - insurer.claims_email

Veebiaadress - insurer.claims_url

Telefon - insurer.claims_phone
Üldine seltsi aadress - insurer.general_address

Kahjuabi aadress - insurer.claims_address

Maakleri sertifikaatide genereerimine ning väljastamine

Sertifikaatide genereerimine

Kliendile väljastatavate sertifikaatide genereerimine toimib eelnevalt süsteemihalduses tehtud valikute alusel.

  • Kui on valitud, et sertifikaatide genereerimine on väljalülitatud, siis sertifikaatide genereerimiseks poliisi kaardile valikuid ei teki.

  • Kui on valitud, et sertifikaatide genereerimine on sisselülitatud, tekib peale poliisi väljastamist poliisi kaardile valik, kus saab genereerida nii maaklerilt kliendile saadetavat kui pangale/liisingettevõttele saadetavat sertifikaadi.

  • Kui on valitud, et sertifikaat genereeritakse sõlmimisel, genereeritakse kliendile saadetav sertifikaat poliisi sõlmimisel, mis on leitav peale sõlmimist dokumentide sektsioonist ning panga/liisingettevõtte sertifikaati on võimalik genereerida peale poliisi sõlmimist eraldi nupust.

Genereeritud sertifikaadid salvestatakse "dokumendid - muud dokumendid" sektsioonis.

Sertifikaatide väljastamine

Sertifikaate on võimalik kliendile või pangale väljastada "muud dokumendid" sektsioonist, vajutades nupule "maili dokument kliendile".

Saadetavas e-mailis lisatakse automaatselt kaasa valitud fail ning vastavad maakleri üldtingimused. Võimalik on kaasa saata linnukese lisamisel ka muud poliisi all olevad dokumendid.

Abi

Juhul, kui sertifikaat on genereeritud, kuid soovite siiski peale seda muuta sertifikaadi tekste või muid andmeid, on võimalik sertifikaat dokumentide alt kustutada, vajalikud muudatused sisse viia ning seejärel uus sertifikaat genereerida.

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?