Apdrošinātāju piekļuves dati ievadāmi divās vietās. Ar sadaļu nr.1 apzīmēti kopīgie piekļuves dati, kas saglabājas visiem lietotājiem, “sistēmas iestatījumi” – “apdrošinātāji” - “lietotāju konti pie apdrošinātājiem”

Ar sadaļu nr. 2 apzīmēti personīgie piekļuves dati, kas jāievada katram lietotājam, “lietotāju konti pie apdrošinātājiem”

1. Apdrošinātāji, kas pieprasa gan brokeru kompānijas, gan atsevišķa lietotāja autorizāciju

BALTA KASKO un OCTA aprēķiniem nepieciešams:

  • Sertifikāts brokeru kompānijai (jāpievieno sadaļā 1)

  • darbinieka ID un struktūrvienības ID katram lietotājam (sadaļā 2)

GJENSIDIGE

  • KASKO aprēķiniem – kopīgs lietotājvārds un parole visai kompānijai. Lietotājvārds parastisākas ar LVWS…… (sadaļā 1)

  • OCTA - katram darbiniekam ir nepieciešams savs lietotājvārds (GJENSIDIGEUSERNAME), parasti ir formātā br_v.uzvards. (Tikai sadaļā 2. Sadaļā 1 OCTA Gjensidige atstāt tukšu)

IF OCTA aprēķiniem:

  • Vienots brokeru kompānijas lietotājvārds pws_..... un parole (sadaļā 1)

  • Katra lietotāja individuāls lietotājvārds (parasti ciparu formātā) un parole (sadaļā 2)

2. Apdrošinātāji, kas pieprasa tikai brokeru kompānijas autorizāciju (viens lietotājvārds un parole uz visu brokeru kompāniju)

BTA KASKO un OCTA aprēķiniem (sadaļā 1)

ERGO KASKO un OCTA aprēķiniem. ERGO lietotājvārds var būt piesaistīts konkrētam cilvēkam, tad izvēlieties vienu cilvēku, kura autorizācijas datus lietosiet (sadaļā 1)

3. Apdrošinātāji, kas pieprasa tikai katra individuāla lietotāja autorizāciju ( lietotājvārds un parole katram lietotājam)

BAN KASKO un OCTA aprēķiniem (sadaļā 2)

Did this answer your question?