Käesolev juhend kirjeldab, kuidas on võimalik Insly-sse maakleri poolt kindlustusseltse lisada ning neid lisaks süsteemsetele seltsidele klientidele pakkuda saab.

Palun pane tähele, et käsitsi lisatud seltsidele ei ole võimalik automaatselt makseid arvutada!

Seltside ülesseadmine

Uue kindlustusseltsi lisamiseks tuleb avada süsteemihalduses "kindlustusseltsid" ning vajutada pluss ikoonile:

Seltsi lisamise vaate esimeses osas on võimalik sisestada seltsi üldised andmed. Kuna käsitsi lisatud seltside puhul päringuid seltsidesse ei tehta ning maksed sisestab maakler Insly-sse käsitsi, ei ole vaja päringute ajalimiiti määrata.

Seltsi lisamise vaate alumises osas tuleb sisestada järgmised andmed:

  • Seltsi viitenumber - antud seadistusega määratakse seltsi viitenumbri esimesed kaks numbrit pakkumisel. Täitmine on kohustuslik.

  • Tooted - määratakse, millistele toodetele antud seltsi kuvatakse.

  • Muude kindlustusliikide jaoks mitte kuvada - antud valiku korral ei kuvata seltsi muude kindlustusliikide pakkumuse nimekirjas.

NB! Iga toote kohta saab aktiveerida maksimaalselt 3 käsitsi lisatud seltsi!

Soovitame peale seltsi lisamist sisestada süsteemihaldusest käsitsi seltsile ka vahendustasud ning määrata seltsi arveldusskeemid, et neid ei peaks igal poliisil käsitsi täitma.

Juhul, kui maakler kasutab kliendile väljastamiseks maakleri sertifikaate, tuleks süsteemihalduses sisestada käsitsi lisatud seltsidele kahjukäsitluse kontaktid, et neid andmeid sertifikaadil vastavas sektsioonis korrektselt kuvataks. Seda on võimalik teha "süsteemihaldus" -> "Seltsi kahjukäsitluse kontaktid". Avades käsitsi lisatud seltsi, saab sisestada kahjukäsitluse e-maili, veebilehe, telefoninumbri, üldise ning kahjukäsitluse aadressi:

Seltsi tingimuste lisamine

Iga lisatud seltsi ja pakutava toote kohta tuleb täita sellele vastav võrdlustabeli info, vastasel juhul seltsi tingimusi pakumise dokumendis ei kuvata.

Tingimuste täitmise jaoks tuleb süsteemihalduses avada alamleht "Pakkumiste tekstid" ning toode, mille jaoks teksti soovite sisestada:

Väliste seltside võrdlustabel on leitav avaneva toote lehekülje lõpus eraldiseisva tabelina:

Seltsi tingimuste lahtrid on maakleri poolt sisestatavad ning algset vaikeväärtust määratud ei ole. Tingimused, mille maakler siia sisestab, kuvatakse kliendile saadetaval pakkumise dokumendil. Juhul, kui lahtri sisus seisab "pole muudetav", võetakse pakkumise dokumendi vastavasse lahtrisse info pakkumise vormi "arvutatud väärtused" alt, mille maakler on käsitsi lisanud. Palume siinkohal tähele panna, et summale või sisestatud protsentidele ei tohiks lisada järgi sümbolit (% või €), süsteem lisab need pakkumisele ise.

NB! Kui lahtrile vajutades (kollase taustavärviga lahtrid) ei avane koheselt aken, kuhu tingimuste teksti sisestada, tuleb esmalt välja pealkiri üle salvestada vajutades pliiatsi ikoonile:

Seejärel on võimalik eelnevalt kollasel taustal kuvatud välju muuta:

Pakkumise loomine

Kui käsitsi kindlustusseltsi ülesseadmisel on valitud, et antud kindlustusselts lisatava toote pakkumisele kuvataks, on maakleril võimalik antud seltsile käsitsi hinnad lisada.

Samuti on võimalik arvutatud väärtuste all kuvatud väljad täita, et need väärtused pakkumise dokumendil märgitud oleks.

Kui maakler soovib käsitsi lisatud seltsi kliendile pakkuda, tuleb märkida valik "kuva pakkumisel" ning soovi korral kuvada seltsi pakkumise dokumendis maakleri soovitusena. Pakkumise dokumendis kuvatakse käsitsi lisatud seltsi puhul tingimusi, mille maakleri eelnevalt "pakkumiste tekstid" sektsioonis on sisestanud.

NB! Pakkumisel on võimalik kliendile kuvada maksimaalselt 10 seltsi maksed.

Poliisi sõlmimine

Poliisi on võimalik käsitsi seltside puhul sõlmida vaid käsitsi.

Maakleril on võimalik märkida käsitsi lisatud selts kliendi valikuks poliisi kaardi loomisel, kui see on eelnevalt kliendile pakkumisel kuvatud. Seejärel luuakse poliisi kaart, mille maakler saab märkida sõlmituks.

Kui maakler on süsteemis võimaldanud maakleri sertifikaatide loomise, on võimalik luua maakleri ning panga sertifikaadid ka käsitsi sisestatud seltside poliiside jaoks. Sertifikaate on võimalik luua järgmistele toodetele: liiklus, kasko, kodu ja reis.

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?