Käesolev juhend kirjeldab, kuidas üles seada arvete automaatne genereerimine ning kuidas genereeritud arveid klientidele automaatselt välja saata.

Seadistamine

Seadistamine

Selleks, et arved automaatselt genereeruksid ning soovi korral ka klientidele välja saadetaks, on vaja teha vastavad seadistused Insly süsteemihalduses. Selle jaoks on loodud Inslys süsteemihalduses sektsioon “Arvete automaatne genereerimine”, mis on leitav “Arveldus” alammenüüst.

Automaatne genereerimine:

  • Arvete automaatne genereerimine. Et arvete automaatset genereerimist võimaldada, on vaja teha valik "jah".

  • Arvete maksetähtaeg. Saab märkida päevade arvu, kui palju varem enne osamaksete maksegraafikus kuvatud tähtaja saabumist arved genereeritakse.

  • Genereeri maksed. Võimaldab valida, kas automaatsed arved genereeritakse kõigile maakleri poolt kogutavatele maksetele või ainult järgmaksetele.

  • Koondarved. Võimaldab valida, kas kliendile tehakse koondarved kindlustusliikide kaupa, koondarved kindlustusliikidest sõltumata või ei tehta koondarveid üldse.

Automaatne väljasaatmine kliendile:

  • E-maili arved. Võimaldab valida, kas genereeritud arved saadetakse ka automaatselt klientidele kohe välja (selleks on vajalik, et klientidele on kliendikaardil sisestatud e-maili aadressid ning kui ei ole, siis neile klientidele automaatselt arveid välja ei saadeta).

  • E-maili kirjapõhi. E-maili kirjapõhi on alati standardne.

  • Mitte mailitud arved. Võimaldab valida, kas arved, mida ei õnnestunud välja saata, jäävad ootele või saadetakse emaili aadressile, mille järgnevasse lahtrisse sisestate.

  • E-mailiaadress. E-maili aadress, kuhu saadetakse mitte mailitud arved.

  • Arvete genereerimise raport. Võimaldab tellida järgnevasse lahtrisse sisestatud e-mailile koondaruande genereeritud ning väljasaadetud arvetest

  • E-mailiaadress. E-maili aadress, kuhu saadetakse arvete genereerimise raport.

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?