Käesolev juhend kirjeldab, kuidas üles seada liikluskindlustuse pakkumiste automaatne genereerimine ning nende klientidele väljasaatmine.

Seadistamine süsteemihalduses

Selleks, et liikluskindlustuse automaatsed pikenduspakkumised genereeruksid ning soovi korral ka klientidele välja saadetaks, on vaja teha vastavad seadistused Insly süsteemihalduses. Selle jaoks on loodud Insly süsteemihalduses sektsioon “Automaatpikenduste seaded”, mis on leitav “Pakkumised” alammenüüst.

NB! Juhul, kui sellist sektsiooni süsteemihalduses hetkel ei kuvata, võtke palun meiega ühendust, et saaksime selle teile võimaldada.

 • Automaatsed pikendused. Et automaatne pikendamine võimaldada, on vaja teha valik "jah".

 • Loo pakkumine. Saab märkida päevade arvu, kui palju varem enne poliisi lõppu pikenduspakkumised genereeritakse. NB! Automaatpikendusse lähevad ainult need poliisid, mille staatus on „Pikendamata“, muude staatustega poliise automaatselt ei pikendata.

 • Saada meeldetuletus. Saab märkida päevade arvu, kui palju varem enne eelnevate poliiside lõppu meeldetuletused saadetakse.

 • Minimaalne seltside arv. Võimaldab valida minimaalse seltside arvu, mille puhul pakkumine välja saadetakse. Näiteks, kui on märgitud minimaalseks 5 seltsi ja automaatpikenduse kalkulatsioonil tulevad välja vaid 4 seltsi hinnad, siis pakkumist kliendile automaatselt ei saadeta ning loodud pakkumist kuvatakse koondraportis.

 • Pakkumise koostaja. Võimaldab valida, kelle nime alt pakkumine välja saadetakse.

 • Saada kliendile. Võimaldab valida, kas genereeritud pakkumine saadetakse ka automaatselt kliendile või mitte.

 • Grupeeri sama kliendi pakkumised. Võimaldab valida, kas kliendi pakkumised grupeeritakse või mitte.

 • Kokkuvõtvad raportid maaklerile. Võimaldab tellida kokkuvõtva raporti genereeritud ning saadetud automaatpikenduste pakkumistest.

 • Koondraport e-mailile. E-maili aadress, kuhu automaatpikenduste raport saadetakse. Enamasti kasutatakse siin maakleri üldaadressi ning komaga eraldades on võimalik lisada rohkem kui üks e-maili aadress.

Kliendipõhine rakendamine

Kliendi profiilil on võimalik käsitsi määrata, kas antud kliendile automaatpikendusi luuakse või mitte. Vaikimisi on automaatpikenduste loomine sisse lülitatud kõigile klientidele.

Automaatpikenduste genereerimise saab välja lülitada kliendikaardil sektsioonis "Automaatpikendused", märkides linnuke järgmisse lahtrisse:

Samuti on siinkohal võimalik sisestada e-maili aadress juhul, kui klient soovib liiklusekindlustuse automaatpikendusi eraldi e-mailile. Kui siia e-maili sisestatud ei ole, saadetakse need kliendi all olevale üldisele e-maili aadressile.

E-maili kirjapõhjad

Automaatpikenduste kasutusele võtmisel tuleks luua süsteemihalduses ka uued kirjapõhjad ("Süsteemihaldus""E-mailide kirjapõhjad"). Neid kasutab süsteem automaatsete pikenduspakkumiste ja meeldetuletuste välja saatmiseks. Soovitame luua 4 erinevat kirjapõhja:

 • Sõiduki pakkumise välja saatmiseks

 • Fleet pakkumise välja saatmiseks

 • Meeldetuletus

 • Automaatselt väljastatud poliisi teavitus

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?