Käesolev juhend kirjeldab, kuidas lisada süsteemi agente ning ning kuidas nendega arveldust hallata.

NB! Palume tähele panna, et agendi arvelduse funktsionaalsust saab kasutada vaid siis, kui poliisi makse kogujaks on määratud "agent kogub kõik maksed"!

Agentide lisamine

Agentide süsteemi lisamine ning vahendustasude määramine

Et agendiga arveldamise funktsiooni saaks kasutusele võtta, on esmalt vaja agendid programmi lisada. Selleks tuleks minna süsteemihalduses sektsiooni "Agendid" ning lisada uus agent:

Siin tuleks tähele panna, et kliendiks tuleks valida see, kelle nimele hakatakse hiljem arveid esitama. Kui kõik osamaksed on vaja genereerida arveteks, siis tuleks valida agendi tüübiks väline agent ja kui mitte, siis sobib ka sisemine agent. Kui on kokku lepitud ka mingi vahendustasu jagamine, siis saab selle samuti siin määrata.

Agendi määramine poliisiga seotud isikuks

Selleks, et agenti saaks poliisi alt sellega seotud isikuks määrata, tuleks lisada sisemine või väline agent süsteemihalduses sektsioonis "Poliisiga seotud isikute liigid":

Agendi arvelduse seadistamine

Agendi arvelduse sisselülitamine

Agendi arveldamise võimaldamiseks tuleks minna süsteemihalduses sektsiooni "Agendi arvelduse seaded" ning lubada agendi arveldus:

Agendi vahendustasu määramine poliisil

Selleks, et poliis läheks agendi arveldusse, tuleks poliisil iga kord määrata poliisile agent „Isikud ja vahendustasu“ alt (sinul oleks seal siis üks valik, vastavalt lisatud agendile kas sisemine või väline):

Järgmisena tuleks määrata poliisil makse kogujaks agent. Selleks tuleks minna poliisi "Maksegraafik" alamlehele ja muuta makse infot:

Selle valiku järgselt saab maksegraafikust luua arveid ainult välise agendi nimele, kliendi nimele arveid luua ei saa.

NB! Kui agendi tüübiks on sisemine agent ja makse kogujaks on valitud "Agent kogub kõik maksed", siis arvet maksegraafikust luua ei saa!

Agendi koondarve loomine

Selleks, et luua koondarve agendile, tuleks minna sektsiooni "Arveldus""Arveldus agentidega" ja lisada uus arveldus:

Aruandesse osamaksete lisamiseks tuleb avada loodud arvelduse sektsioon "Osamaksed" ning valida "Seo osamaksed":

Seejärel saab vajadusel filtreerimise abil otsida üles sobivad osamaksed ning linnutades need arveldusse valida (kindlasti tuleks valik salvestada!):

Kui osamaksed on seotud, siis saab ülevaate lehel genereerida arve agendile, kus on kõik lisatud osamaksed peal.

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?