Õnnetusjuhtumikindlustuse eelseadistamine süsteemihalduses

Pakkumise tekstide seadistamine

Enne uue pakkumise loomist tuleb seadistada õnnetusjuhtumikindlustuse pakkumise tekstid ning võrdlustabelis olevad tingimused, mida saab teha süsteemihalduses “Pakkumiste tekstid” alamjaotusest. Kõik muudetavad tekstid tuleb maakleril käsitsi ise sisestada, vaikimisi väärtuseid loodud ei ole.

E- pakkumise kirjapõhja lisamine

Õnnetusjuhtumikindlustuse pakkumise e-mailiga saatmiseks on vajalik luua eraldi e-maili kirjapõhi sektsioonis "E-mailid" -> "E-mailide kirjapõhjad". Oluline on kirjapõhjaks valida "pakkumine" ning pakkumise tüübiks "Õnnetusjuhtumikindlustus".

E- pakkumise informatsiooni eeltäitmine

Info, mida kuvatakse e-pakkumisel, on võimalik eeltäita süsteemihalduses "Pakkumised" -> "E- pakkumiste informatsioon" -> "Õnnetusjuhtumikindlustus". Sisestatud tekste kuvatakse vastavalt e- pakkumise allosas informatsioonina, lisainfona toote ja kindlustusmaksete vahel ning lisainfona kindlustusmaksete võrdluse ning sissejuhatuse vahel.

Seltside arveldusskeemide eeltäitmine

Selleks, et õnnetusjuhtumi poliisidele tuleks automaatselt korrektne arveldusskeem kliendi ja seltsiga, tuleks uue toote arveldusskeemid eeltäita süsteemihalduses "Kindlustusseltsid" -> "Seltside arveldusskeemid". Iga seltsi puhul, kes õnnetusjuhtumikindlustust pakub, on võimalik seadistada, kuidas toimub arveldus kliendiga ja seltsiga.

Vaikimisi kasutaja vahendustasud

Kui kasutatakse vahendustasude funktsionaalsust, on võimalik seadistada vaikimisi kasutaja vahendustasud ka õnnetusjuhtumikindlustusele. Seda on võimalik teha mugavalt valides õnnetusjuhtumikindlustuse liik ning sisestades iga toodet pakkuva seltsi alla rakenduv vahendustasu sektsioonis "Poliisid" -> "Vaikimisi kasutaja vahendustasud".

Õnnetusjuhtumikindlustuse dokumendid failihoidlas

"Tööriistad" -> "Failihoidla" tuleks ka õnnetusjuhtumikindlustuse alla lisada kinnitused, välistused ning teabeleht.

Osamaksete valikud pakkumiste seadetes

"Pakkumiste seaded" -> "Õnnetusjuhtumikindlustus" sektsioonis tuleks ära märkida, milliste osamaksete puhul antud toodet pakutakse. Vastasel juhul tuleb igal pakkumisel teha valikud käsitsi linnutades.

Kasutajaõigused ning õnnetusjuhtumikindlustuse kuvamine paneelis

Vaikimisi on õnnetusjuhtumikindlustus nähtav vaid superviisori õigustega kasutajatele. See annab võimaluse rahulikult täita ära vajalikud kindlustustingimuste tekstid ning toode üles seada ilma, et paneelis oleks võimalik kõigil juba uut toodet pakkuda.

Selleks, et ka vähemate õigustega kasutajad saaksid paneelis õnnetusjuhtumikindlustust näha ning pakkumisi koostada, on vaja vastav õigus lubada süsteemihalduse sektsioonis "kasutajad" -> "pakkumiste õigused" -> "pakkumised: õnnetusjuhtumikindlustus":

Uue pakkumise loomine

Uue õnnetusjuhtumikindlustuse loomisel on võimalik määrata klient, kontaktisik, kindlustatud isikud ning täita nende kohta täpsustavad väljad, lisada soodustatud isik ning valida õnnetusjuhtumikindlustuse katted. Hinnad tuleb sisestada käsitsi, automaatseid ühendusi seltsidega me selles etapis arendanud ei ole.

Õnnetusjuhtumikindlustuse katete loogika

Sisestatud summad on seltside ülesed ehk rakenduvad kõigile seltsidele, kui just tegemist ei ole seltsipõhise kattega (seljuhul on sulgudes märgitud seltsid, kes seda pakuvad). Ainus kohustuslik väli on “surmajuhtumikindlustus”, mis tuleb alati täita.

NB! Kui soovite, et ka ülejäänud katted rakenduks, tuleb need kindlasti juba pakkumise vormil katete väljal täita. Arvutatud väärtuste all on võimalik summasid seltsiti täpsustada, kuid kui summad vaid sinna sisestada, siis need pakkumisel kaetud ei ole. Seega - kui jätate järgnevas vaates väljad tühjaks, siis need katted ei rakendu ning neid ei kuvata ka kliendile saadetavas pakkumise dokumendis.

Kui lisate täpsustavad summad vastavalt seltsile ka kindlustusmaksete võrdlustabeli all olevate arvutatud väärtuste alla, kuvatakse seltsiti just sinna sisestatud summad kliendile saadetavas pakkumise dokumendis.

Õnnetusjuhtumikindlustusele rakenduvad ka maaklertasud ja omatooted, kui need on süsteemihalduses seadistatud.

Pakkumise välja saatmine ning poliisiks vormistamine

Pakkumise välja saatmiseks tuleks linnutada need seltsid, keda soovitakse kliendile pakkuda ning lisada tuleb maakleri soovitus. Seejärel on võimalik pakkumine e- pakkumisena kliendile välja saata või märkida kliendile saadetuks.

Kui klient pakkumise aktsepteerib, saab vormistada käsitsi poliisi ning genereerida osamaksetele arved.

Oluline lisainfo

Kuna eelnevalt on olnud olemas otse poliisina sisestatav õnnetusjuhtumikindlustuse toode ning identne nimi tekitaks edaspidi segadust, siis oleme muutnud varasema toote nime “Õnnetusjuhtumikindlustus (muud liigid)”. Kui soovite seda nime muuta, saab seda teha süsteemihalduses “Tooted/kindlustusliigid”.

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?