PS! Palume tähele panna, et hetkel on tõlkevõimalus liiklus-, kasko-, kodu-  ja reisikindlustuse pakkumistel! 

Pakkumise dokumentide tõlkimine süsteemihalduses

Pakkumise tekstide tõlkimine

Enne inglis- ning venekeelsete pakkumise loomist tuleb üles seadistada vastavakeelsed pakkumise tekstid ning võrdlustabelis olevad tingimused, mida saab teha süsteemihalduses “Pakkumiste tekstid” alamjaotusest. Kõik muudetavad tekstid tuleb maakleril vastavalt keelele käsitsi ise tõlkida või lisada, vaikimisi väärtuseid loodud ei ole.

Tekstid, mis ei ole maakleri poolt muudetavad, on Insly poolt vastavasse keelde tõlgitud. Tõlkeid ei pea lisama, kui soovitakse kasutada ka edaspidi vaid eesti keelseid pakkumisi ning võib lisada ka tõlke kas ainult inglise või vene keeles (järgmises etapis kirjeldame, kuidas kasutatavaid keeli aktiveerida).

Tekstide muutmine

Pakkumise tekstide muutmiseks tuleb võrdlustabelis liikuda vastavale tekstilahtrile, mis avaneb peale sellel vajutamist:

Avanevas aknas on võimalik lisada vajalik tõlge:

Juhul, kui seltsipõhise teksti lahter ei ole aktiivne ning seda avada ei saa, on lahter toonitud kollaselt ning sektsioon vajab eelnevalt pealkirja tõlkimist või ülesalvestamist. Seda saab teha vajutades paremal asuvale pliiatsi ikoonile ning tõlkides/üle kirjutades pealkirja:

Peale pealkirja salvestamist muutuvad seltsipõhised lahtrid aktiivseks ning neid on võimalik muuta.

Võõrkeelset teksti sisestades ja vajutades "Vaikimisi väärtus" peale, kuvatakse süsteemis olev eestikeelne vaikeväärtus. Selle saab aluseks võtta teksti tõlkimisel võõrkeelde, samas peab arvestama, et süsteemis olev vaikeväärtus ei pruugi olla ajakohane.

Nipp: Kodukindlustuse puhul ei ole vaja tõlkida järgmisi tekste, sest neid ei kuvata pakkumise PDF dokumendi võrdlustabelis:

  • Tulekahju

  • Loodusõnnetus/torm, rahe

  • Tormist tingitud üleujutus

  • Veeavarii/torustike leke

  • Vandalism

  • Murdvargus/röövimine

Võõrkeelsete tõlgete aktiveerimine

Peale seda, kui pakkumise dokumendi tõlked on süsteemi lisatud, tuleks "Pakkumiste seaded" -> "Pakkumiste üldseaded" sektsioonis vastava keele kasutamine pakkumiste dokumentides aktiveerida.

PS! Kui tõlkeid inglise või vene keelde ei ole lisatud, siis linnukesi märkida ei tohiks, sest juhul, kui kliendi profiilil on valitud suhtluskeeleks võõrkeel, saadetakse talle välja ilma sisuta pakkumise dokument.

  • Luba inglise keelsed pakkumised - aktiveerib inglise keelsed pakkumised, kui kliendi suhtluskeeleks on valitud inglise keel.

  • Luba vene keelsed pakkumised - aktiveerib vene keelsed pakkumised, kui kliendi suhtluskeeleks on valitud vene keel.

Juhul, kui linnukesi pakkumiste seadete alla ei lisata, koostatakse pakkumise dokument alati eesti keeles.

Kliendi suhtluskeele saab maakler määrata iga kliendi profiilil redigeerides "Kliendihaldus" sektsioonis "Suhtluskeel" välja.

PS! Kui kliendi suhtluskeeleks on määratud ükskõik, mis muu keel peale inglise- või vene keele või keelt ei ole määratud, siis koostatakse pakkumine eesti keeles.

Pakkumise loomine

Kui pakkumus on loodud kliendile, kelle suhtluskeeleks on valitud inglise või vene keel ja süsteemihalduses on lisatud tõlked ning lubatud antud keeles pakkumise koostamine, siis PDF pakkumise dokumenti avades on selles ka vastavakeelne sisu.

Seejärel saab maakler kliendile tema suhtluskeeles pakkumise dokumendi edastada.

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?