Uue failigrupi lisamine

Failigrupi lisamisel tuleb arvesse võtta kahte erinevat lähenemist:

Teabelehe või kliendi kinnituse dokumendi grupi lisamiseks toimi järgnevalt:

 1. Kliki “+” elemendil failihoidla vaates (ülevaloleval pildil paremas alumises nurgas) ning vali “Lisa failigrupp”;

 2. “Tüüp” real vali viimane valik “pakkumise dokumendid”;

 3. “Selts” rida jäta täitmata;

 4. “Toode” real vali sobiv toode (nt reisi- või kodukindlustus vms);

 5. Kliki nupul “Salvesta”.

Välistuste dokumentide grupi lisamiseks toimi järgnevalt:

 1. Kliki “+” elemendil failihoidla vaates (ülevaloleval pildil paremas alumises nurgas) ning vali “Lisa failigrupp”;

 2. “Tüüp” real vali viimane valik “pakkumise dokumendid”;

 3. “Selts” real vali selts, kelle välistuse dokumendi soovid hiljem siia grupi alla lisada:

  - Seltsi nimetus lisatakse automaatselt faili grupi nimele juurde, et seda hiljem failihoidlast hõlpsam leida oleks.

 4. “Toode” real vali sobiv toode (nt reisi- või kodukindlustus vms);

 5. Kliki nupul “Salvesta”.

Uue faili lisamine

1. Vali arvutist õige fail ning laadi see üles;

2. Määra dokumendile piisavalt arusaadav nimetus, et hiljem oleks suure hulga failide seast seda Sul hõlpsam eristada;

3. Vali eelnevalt lisatud failigrupp:

 • Teabelehe või kliendi kinnituste puhul ilma seltsi nimeta grupp:

  Reisikindlustuse teabeleht või reisikindlustuse kliendi kinnituste dokument lisa alloleva pildi näitel kõige alumisse gruppi.

 • Välistuste puhul seltsi nimega grupp:

  Reisikindlustuse välistuse dokument seltsile “Seesam” lisa alloleva pildi näitel eelviimasesse, esile tõstetud, gruppi (eeldusel, et Sa oled sellise grupi juba enne loonud).

Lisafailide sidumine

Ava "Tööriistad" -> "Failihoidla":

"Pakkumise dokumendid” alla kuulub 3 erinevat dokumenditüüpi: Teabeleht, Kliendi kinnitused, Välistused.

Enne vastava uue dokumendi lisamist tuleb tekitada erinevad failigrupid, mille alla neid dokumente lisama saab hakata.

Need dokumendid seotakse Insly süsteemis automaatselt .pdf pakkumuse dokumendiga:

 • “Teabeleht” – pakkumuse tiitelleht;

 • “Kliendi kinnitused” – eelneb seltsipõhistele välistuste dokumentidele;

 • “Välistused” – pakkumuse dokumendi viimased leheküljed.

Juhul, kui mõni nendest dokumentidest on süsteemi sisestamata, kuvatakse e-mailiga pakkumise saatmise vaates vastavasisuline teavitus, kuhu loetakse üles kõik puuduolevad dokumendid.

NB! Pakkumuse väljasaatmist ei blokeerita.

Välistuse dokumente seotakse pakkumuse dokumendiga vastavalt sellele, mis seltsid on pakkumusel kuvatud. Juhul, kui seltsile pole Insly vormil märget “Näita pakkumusel” lisatud, siis ei seota pakkumuse .pdf dokumendiga ka seltsi välistuste dokumenti.

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?