Kuna kindlustatud objekti aadressi lisamine manuaalselt kodukindlustuse pakkumuse vormi aadressilahtritesse on varasemalt tekitanud probleeme hindade saamisel (aadressi lisamisel on tekkinud kirjavigu või on tekkinud muresid näiteks halduspiirkonnaga), siis oleme loonud automaatse liidestuse Maa-ameti programmiga. Teenuse abil leiab maakler otsingust korrektse aadressi, mille põhjal seltside hinnad arvutatakse.

Kindlustatud objekti aadressi lisamine kodukindlustuse pakkumusele

Selleks, et uut aadressiotsingut kasutada, tuleb luua kodukindlustuse pakkumus. Väli "aadress" toimib otsinguna, mis otsib reaalajas Maa-ametist olemasolevaid aadresse vastavalt maakleri poolt sisestatud infole.

Kui maakler sisestab aadressiotsingu väljale näiteks tänava nimetuse koos maja numbri ning korterinumbri algusega, pakub otsing Maa-ametis olemasolevaid aadresse, mille seast on võimalik sobiv valida.

Seejärel täidetakse Insly-s vajalikud aadressiväljad valitud andmetega, mille abil saadetakse aadressiread hinnaarvutuseks seltsidesse.

Kui ekslikult on valitud vale aadress, on võimalik see hõlpsasti prügikasti ikoonist kustutada ning otsingut korrata.

Pikendused ning kopeeritud pakkumused

PS! Palume tähele panna, et kui teha enne uue aadressiteenuse kasutuselevõtmist loodud pakkumusest koopia või selliseid poliise pikendada, tuleks aadress uuesti otsingu abil üles otsida.

Nii pikendades kui kopeerides oleme jätnud maaklerile silme ette vajaliku aadressi täidetud lahtrite näol, kuid hindade saamiseks ning süsteemi uuendamiseks on vajalik ära täita ka aadressi otsingu lahter.

Aadress kliendi profiilil

Uus aadressiotsingu teenus töötab ka kliendi profiilile aadressi lisades või seda uuendades.

PS! Juhul, kui kliendi aadress on lisatud või muudetud juba üle 10 aasta tagasi, võib seltside, kelle puhul kliendi aadress on kohustuslik, tekkida veateade puuduoleva aadressi kohta, sest süsteem ei tuvasta uue loogika järgi väga vana aadressi ära. Lahenduseks tuleks kliendi aadress kliendi profiilil läbi aadressi otsingu ära uuendada ning seejärel proovida poliisi uuesti sõlmida.

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?