Muude kindlustusliikide võrdlevate tekstide lisamine süsteemihalduses

Sektsioonide/pealkirjade lisamine

Selleks, et kliendile saaks edastada muude kindlustusliikide pakkumise PDF dokumenti, millel kuvatakse ka seltside võrdlevaid tingimustekste, tuleb sektsioonid ja sisutekstid eelnevalt lisada süsteemihalduses “Muude liikide pakkumiste tekstid” alamjaotuses. Kõik lisatavad pealkirjad ning tekstid saab maakler ise lisada, vaikimisi väärtuseid muude kindlustusliikide tekstides loodud ei ole.

Vajutades tootele, millele soovite tekste luua (nt "Elukindlustus"), avaneb järgmine vaade:

NB! Tabelis kuvatakse kõiki süsteemseid kui ka maakleri poolt käsitsi süsteemihaldusesse lisatud seltse, välja arvatud juhul, kui seltsile on tehtud süsteemihalduse jaotuses "Kindlustusseltsid" märge kastikesse "muude kindlustusliikide jaoks mitte kuvada".

Sektsioonide pealkirjade loomiseks tuleb vajutada nupul "+", lisada sektsiooni pealkiri ning see salvestada:

Lisatud pealkirjad kuvatakse vasakul tulbas ning vajadusel saab pealkirja muuta vajutades paremal tulbas olevale "pliiatsi" ikoonile:

NB! Palume tähele panna, et lisate sektsioonid koheselt järjekorras, mida soovite dokumendis kuvada. Hiljem pealkirjade järjekorda nn "drag and drop" võimalusega vahetada ei saa, vaid tuleb vajadusel sektsioon kustutada ning uuesti lisada, kuid kui ka tekstid on juba lisatud, võib see tekitada palju lisanduvat ajakulu.

Tekstide lisamine

Vastavale pealkirjale saab lisada seejärel sobiva seltsipõhise tingimuste kirjelduse, vajutades seltsi lahtrile:

Avanenud lahtrisse saab sisestada konkreetse seltsi tingimused, mis antud sektsioonile vastavad:

Täita ei ole vaja nende seltside sisutekste, mida maakler antud toote lõikes klientidele ei paku. Juhul, kui pakkumisele lisatakse selts ilma, et sisutekstid oleks antud seltsile süsteemihaldusesse lisatud, jäävad süsteemihalduses täitmata väljad lihtsalt antud seltsi tingimuste lahtrites PDF dokumendis tühjaks.

NB! Muude liikide kindlustustoodete pöördumise tekst pakkumise dokumendil on muude liikide toodete ülene ning võetakse pakkumisele endiselt alamjaotusest "Pakkumiste tekstid" -> "Muud kindlustusliigid". Samuti on võimalik antud vaatest valida, et võrdlustabeli tekste kuvataks horisontaalse võrdlustabelina.

Tekstide PDF dokumendis kuvamise aktiveerimine

Selleks, et tekstid PDF dokumendis kuvaksid, tuleks need aktiveerida, märkides lisatud sektsiooni ette linnuke. Juhul, kui linnukest lisatud ei ole, antud sektsiooni dokumendis ei kuvata.

Antud näitel kuvatakse pakkumise dokumendis vaid "Elukindlustuse pakett" sektsiooni sisestatud tekstidega, "Täiendavalt kaetud riskid" sektsiooni ei kuvata, sest see on aktiveerimata.

NB! Sektsioonide aktiveerimata jätmine on kasulik faasis, kus maakler on valmis saanud vaid osad sisutekstid, kuid mitmed sektsioonid on veel täiendamisel ning mida ei soovi veel seega pakkumisele kuvada.

Muude kindlustusliikide pakkumise loomine

Luues uue muude kindlustusliikide pakkumise ning pakkudes kliendile just neid seltse, mille jaoks on süsteemihalduses pakutava toote alla tekstid lisatud ning aktiveeritud, kuvatakse maakleri loodud vastav sisu pakkumise PDF dokumendile.

Seejärel saab maakler kliendile seltside võrdlustingimustega pakkumise dokumendi edastada.

Abi

Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!

Did this answer your question?